some image

Om Våffelbagaren

Företaget

Våffelbagaren i Kristianstad AB är ett företag som specialiserat sig på tillverkning och försäljning av glassvåfflor av hembakt typ.

Våfflorna säljs till glassbolag och olika grossister men även till dagligvaruhandeln. Där är vi representerade hos alla de stora kedjorna, antingen med vår egen förpackning eller private label.

Våra råvaror är 100% fria från genmodifiering. Vi är certifierade enligt “BRC Food Safety” för högsta möjliga kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Certifikat BRC - Food Sve-Eng Vaffelbagaren 2014

Historia

"Vi har funnits sedan 1989, men då i liten skala eftersom vi då bakade våra rån för hand. Efterhand som sedan efterfrågan ökat har vi rationaliserat produktionen för att idag använda oss av en modern helautomatisk anläggning i nybyggda lokaler. Givetvis med bibehållen smak och kvalitet sedan starten när vi bakade för hand. Vi är idag skandinaviens största och modernaste tillverkare av bakta glassrån."Våffelbagaren

Miljöpolicy & Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Våffelbagaren skall verka för ett uthålligt samhälle och en varaktig hållbar utveckling genom att vår miljöpåverkan skall vara minst möjliga.

Detta görs på följande sätt:

Produktion

Använda oss av tillverkningsmetoder som inte skadar miljön och så att avfallet minimeras, undvika luft-, vatten- och annan förorening samt ta hand om avfall på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Säkerställa att energi används med sparsamhet i all verksamhet. Som energikälla använder vi oss av energieffektiv gasol. Förbättra energiutnyttjandet och spara energi genom att återvinna värme med hjälp av värmeväxlare.

Förpackningar

Genom inköp av miljövänligt emballage och genom användning av förpacknings- och annat material som kan återvinnas.

Genom att vi optimerar all packning av våra produkter d v s packar så lite luft som möjligt i förpackningen.

Transporter

Optimera pallastningen av färdiga produkter, vilket ger dels färre transportpallar och dels även färre transporttillfällen i slutändan.

Genom samarbete med lokala transportörer, vilket reducerar transportsträckor och minimerar omlastningar.

Genom att i största möjliga mån endast inhandla råvaror från lokala närproducenter, vilket förutom att minska transporternas inverkan på miljön även ger en högre kvalitet på våra produkter.

Kvalitetspolicy

Våffelbagaren ska erbjuda kunden den bästa produkten på marknaden.

Det innebär att vi tillhandahåller en produkt som håller högsta kvalitet i form av hållfasthet, sprödhet och smak. Det innebär också samtidigt att vi erbjuder kunden en hög servicenivå.

Genom att vara flexibla och använda oss av toppmodern utrustning kan vi hålla en hög leveranssäkerhet, korta leveranstider utan reklamationer.