Hållbarhet och kvalitet

Våffelbagaren är stolta att meddela att vi nu märker våra produkter Från Sverige.

Våffelbagaren skall verka för ett uthålligt samhälle och en varaktig hållbar utveckling genom att vår miljöpåverkan skall vara minst möjliga.

Detta görs på följande sätt:

Produktion

Använda oss av tillverkningsmetoder som inte skadar miljön och så att avfallet minimeras, undvika luft-, vatten- och annan förorening samt ta hand om avfall på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Säkerställa att energi används med sparsamhet i all verksamhet. Som energikälla använder vi oss av energieffektiv gasol. Förbättra energiutnyttjandet och spara energi genom att återvinna värme med hjälp av värmeväxlare.

Förpackningar

Genom inköp av miljövänligt emballage och genom användning av förpacknings- och annat material som kan återvinnas.

Genom att vi optimerar all packning av våra produkter d v s packar så lite luft som möjligt i förpackningen.

Transporter

Optimera pallastningen av färdiga produkter, vilket ger dels färre transportpallar och dels även färre transporttillfällen i slutändan.

Genom samarbete med lokala transportörer, vilket reducerar transportsträckor och minimerar omlastningar.

Genom att i största möjliga mån endast inhandla råvaror från lokala närproducenter, vilket förutom att minska transporternas inverkan på miljön även ger en högre kvalitet på våra produkter.

Kvalitetspolicy

Våffelbagaren ska erbjuda kunden den bästa produkten på marknaden.

Det innebär att vi tillhandahåller en produkt som håller högsta kvalitet i form av hållfasthet, sprödhet och smak. Det innebär också samtidigt att vi erbjuder kunden en hög servicenivå.

Genom att vara flexibla och använda oss av toppmodern utrustning kan vi hålla en hög leveranssäkerhet, korta leveranstider utan reklamationer.

Sidan updaterades: 2 juli, 2019